Kolossal AB

Månteatern är en fri teatergrupp som producerar föreställningar kring aktuella samhällsfrågor för alla åldrar men främst för barn och unga.

Teaterns nya webb

En uppdaterad plats för nya upplevelser

Vi hjälper löpande Månteatern i Lund att ta fram visuella koncept för deras olika föreställningar. Nu har vi även tagit fram en webbplats där både föreställningarna och arbetet runt om får ta plats. Med en neutral inramning har vi låtit stora bilder från vardagen och de visuellt starka föreställningskoncepten ta plats. Sen har vi förstås också adderat ett lättnavigerat och lättjobbat kalendarium för både föreställningar och kringaktiviteter.

Kolla själv

manteatern.se