Kolossal AB

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Deras vision är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar!

Forskning till folket

Kunskapsklubben-affischer-kolossal-se

Bakgrund och uppdrag

Folkuniversitetet lanserar Kunskapsklubben – ett nytt format för att förmedla forskningsinformation. Ambitionen är att paketera forskning i form av upplevelser som befinner sig mellan kunskap och kultur. Vårt uppdrag – att ta fram ett kommunikativt koncept för att lansera och marknadsföra Kunskapsklubben.

Utmaning

Att få forskningskommunikation att verka roligt och tillgängligt istället för svårt och tråkigt. För vår del innebar det att hitta ett uttryck som väcker nyfikenhet och förmedlar den lekfullhet och kreativitet som finns i satsningen, utan att det blir barnsligt. Att hitta en visuell hierarki mellan avsändare, koncept och enskilda evenemang och kunna förmedla mycket information på flera olika nivåer utan att bli rörigt.

Koncept

Vår lösning byggde på en levande ram som både är bärare av information och illustrationer relaterade till olika ämnen. Vi tog också fram ett bildmanér för att kunna lyfta fram forskarna på ett intressant sätt. Ja och så har vi jobbat med de grundläggande budskapen.

Kunskapsklubben-instagram-4-kolossal-se

Kunskapsklubben-flyer-2-kolossal-se

Kunskapsklubben-affisch-2-kolossal-se

Kunskapsklubben-affisch-3-kolossal-se

Kunskapsklubben-logo-kolossal-se