Kolossal AB

NA Förlag – gymnasiebokserie

NA-Forlag-kolossal

Kunskap och form som utmanar

NA Förlag vill berika läromedelsutbudet och erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser till Sveriges gymnasieskolor. De upplevde att det fanns en brist på konkurrens i läromedelsvärlden. Och en prisnivå som gjorde att frustrerade lärare inte hade möjlighet att köpa in nya böcker när det behövdes. Det blev startskottet för deras nya gymnasiebokserie.

 

Priset på böckerna skulle kunna pressas genom samordning. Kolossal blev tidigt inkopplade och hjälpte på kort tid (vinter/vår 2014) NA förlag att producera åtta gymnasieböcker. Vi stod för design och kopplade även in skribenter från Södra Esplanaden – kreativ studio för att se över språklig helhet i böckerna som skrevs av olika ämneslärare. I en konservativ miljö blev både samordningen och formgivningen viktiga konkurrensmedel.

Formmässigt är böckerna ett möte mellan dåtidens bildningsreferenser och dagens mer kreativa lärande. Formen ska tala till den unga målgruppen med ett modernt och aktuellt uttryck som samtidigt har sin grund i historien och äldre läromedelsestetik. Målgrupperna för böckerna är primärt gymnasieelever, men även deras ämneslärare och inköpsansvariga på skolorna.

 

Med ett genomarbetat koncept, designmallar och en smidig process kunde ovanligt många böcker produceras på kort tid efter att texterna levererats från ämneslärarna. Under våren 2014 skickades de första böckerna till målgrupperna för att få feedback. Böckerna mottogs mycket väl och försäljningen påbörjades redan innan sommaren 2014. Bokserien är även nominerad till Svenska Publishingpriset och Kolla 2014.

NA-forlag-gymnasiebok-kolossal-5
NA-forlag-gymnasiebok-kolossal

NA-Forlag-2-©kolossal

NA-Forlag-1-©kolossal

NA-forlag-gymnasiebok-uppslagen-kolossal

NA-forlag-gymnasiebok-uppslagen-2-kolossal