Kolossal AB

Ideon Open

Ideon Open är en öppen och neutral arena för öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer.

1