Kolossal AB

Innovator Skåne är ett bolag som ägs av Region Skåne. Deras uppdrag är att ta tillvara och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare.

Innovator Skåne | Identitet

Innovator-Skane-Affischer-©kolossal.se

Den där lilla idén kanske kan bli stor

Det huvudsakliga uppdraget för Innovator var från början att ta fram en ny webb, men behovet av att först ta fram en ny identitet konstaterades efter hand. Innovator vänder sig till medarbetare inom Region Skåne och utmaningen låg i att tillföra innovation och energi till identiteten, utan att bli för lekfull.

Vi kom fram till att vi vill att Innovator skulle uppfattas som en kollega som tillsammans med idégivaren försöker hitta den bästa vägen för en idé att bli förverkligad. En som är nyfiken, tillgänglig och inbjudande. Utifrån de tankarna växte växte en visuell identitet, en webbsida och en lanseringskampanj fram.

 

Innovator-Skane-stationary-2-©kolossal.se