Kolossal AB

Innovator Skåne är ett bolag som ägs av Region Skåne. Deras uppdrag är att ta tillvara och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare.

Kulturdatabasen

Kulturdatabasen_©kolossal

Kulturdatabasen är en idé som vår kund Innovator Skåne hjälpt till att utveckla. Idag är det ett webbaserat verktyg som gör det lättare att sköta administrationen i kulturprojekt. Vi har hjälpt till att ta fram ett nytt visuellt uttryck för Kulturdatabasen som ska kännas enkelt, glatt och inspirerande.