Kolossal AB

Lunds Konsthall

Lunds Konsthall vill vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Här finns utställningar och andra evenemang av hög internationell och professionell klass med konst från såväl den egna regionen som övriga världen.

1