Kolossal AB

Malmö Högskola

Malmö högskola skapades sommaren 1998 och har på ett drygt decennium blivit landets största högskola med 1400 anställda och 25 000 studenter per år. Malmö högskola har betytt mycket för Malmö och dess varumärke, och kännetecknas bland annat av en nytänkande och öppen atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och tvärvetenskapliga utbildningar.

1