Kolossal AB

Månteatern är en fri teatergrupp som producerar föreställningar kring aktuella samhällsfrågor för alla åldrar men främst för barn och unga.

Bless

Manteatern-Bless-1-kolossal

Bless många ansikten

Månteaterns föreställning Bless handlade om identitet och bilden av oss själva i den fysiska och digitala verkligheten, ett högaktuellt ämne. Huvudpersonen är sjätteklassaren Beatrice som återuppfinner sig på nätet som Bless. Hon blev naturligtvis även huvudpersonen i föreställningens kommunikation. Vi skapade vi ett levande och föränderligt porträtt av Bless/Beatrice.

Tanken var att visa flera sidor av föreställningens huvudperson. Med flera kollage inspirerade av popkulturen och våra digitala liv kunde vi på ett lekfullt sätt utforska, förvandla och återuppfinna karaktärens identitet. Och samtidigt skapa ett visuellt samlat intryck. De ikoniska porträtten skapar uppmärksamhet och igenkänning, men adderar också en mode- och populärkulturkänsla till teatermiljön. Konceptet kunde även spillar över på dekoren.

Manteatern-Bless-6-kolossal

Manteatern-Bless-posters-kolossal