Kolossal AB

Månteatern är en fri teatergrupp som producerar föreställningar kring aktuella samhällsfrågor för alla åldrar men främst för barn och unga.

Månteatern

En aktuell teater med många ansikten utåt

Vi kom i kontakt med Månteatern när de beslutat sig för att delvis ändra inriktning på verksamheten och ladda varumärket med nya värden. Resultatet blev en strategi som går ut på att Månteatern ska vara kaxiga och våga utmana. Man ska vara ifrågasättande, kvalitativa – och angelägna.

Det rör alltifrån modiga val av fråge-/föreställningar såväl som hur man kommunicerar. I Månteaterns profil är logotypen central. Varje bokstav är en karaktär med en egen personlighet. Den berättar historier och vi ville med logotypen väcka nyfikenhet och frågor kring Månteaterns verksamhet.

Manteatern-profil-logotyp2-©kolossal.se

Manteatern-profil-visitkort-©kolossal.se