Kolossal AB

Media Evolution

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Man har sedan 2008 genomfört en årlig konferens kring utvecklingen inom media, de senaste tre åren under namnet The Conference.

1