Kolossal AB

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Man har sedan 2008 genomfört en årlig konferens kring utvecklingen inom media, de senaste tre åren under namnet The Conference.

The Conference 2013

theconf

En långsiktig plattform

Sedan 2008 har konferensen för varje år utvecklats och vuxit från att vara en mindre lokal företeelse till att bli en av de större och mest etablerade i Sverige och den har även börjat nå utanför landets gränser. Ambitionen att bli än mer betydelsefull, både i Sverige och utomlands är tydlig. Detta ställer inte bara krav på själva konferensen, utan såklart även på kommunikationen kring den.

 

Kolossal fick därför äran att ta fram en mindre varumärkesplattform för The Conference samt ett koncept för 2013 års upplaga som skulle appliceras på webben och all annan kommunikation kring konferensen. Vi mejslade fram ett antal faktorer som är bärande och särskiljande för The Conference och som bör genomsyra allt man gör, inte bara 2013 utan ur ett mer långsiktigt perspektiv:

Mänskligt – Mediarelaterade företeelser har ofta ett tekniskt uttryck. The Conference utgår från människor snarare än teknik.

Mångfald – Vi anstränger oss för att få en mångfald i talare och deltagare, både när det gäller genus och andra faktorer.

Lust – Vi attraherar ovanligt passionerade människor, det ska kännas.

Världen – Vårt fokus är regionalt och globalt snarare än nationellt.

Malmö – Det samtida Malmö är en bra representant för ovanstående värden. Vi vill på ett subtilt sätt spegla det kontrastfyllda och spännande Malmö genom The Conference.

Media_Evolution-The-Conference2013-logotyp2-©kolossal.se

48 timmar 5 dagar

Inför 2013 fanns en tydlig ambition om att förnya och utvidga konferensens ramar på ett märkbart sätt. Tankar växte fram om att låta själva konferensen pågå dygnet runt i någon form samt att arrangera fler kringaktiviteter under en hel vecka. Utifrån dessa tankar föddes konceptet 48H 5DAYS, vilket vi valde att göra till en del av logotypen för 2013.

Eftersom The Conference inte bara handlar om media, utan sätter media i ett samhällsförändringsperspektiv ville vi också relatera till det. Vi tog därför fram ett svartvitt och kornigt bildmanér som suddar ut referenser till tid och plats och ett infografik-inspirerat sätt att berätta en historia utan slut.

The-Conference-2013b-©kolossal.se

The-Conference-photos-©kolossal.se

Identitet

The-Conference-brand2-©kolossal.se

The-Conference-brand-©kolossal.se

Koncept

The-Conference-2013-Annons-©kolossal.se

The-Conference-Skins-©kolossal.se

Webb

theconf

Se sidan på: http://theconference.kolossal.se/