Kolossal AB

MSI – Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är ett nationellt kunskapscentrum för social innovation och samhällsentreprenörskap.

1