Kolossal AB

MSI – Mötesplats Social Innovation/ Alla jobb för MSI – Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är ett nationellt kunskapscentrum för social innovation och samhällsentreprenörskap.

MSI – Mötesplats Social Innovation

MSI-manual-kolossal-se

Vi hjälpte Mötesplats Social Innovation (MSI) med att samla och utveckla sin grafiska profil. När vi fick uppdraget fanns sedan tidigare en del material som tagits fram av olika leverantörer i olika sammanhang, men det saknades ett samlat grepp, en pedagogisk manual och vardagskritiska mallar. Men det fanns också ett behov av att utveckla och addera vissa delar. Under manualarbetet utvecklade vi till exempel: bildmanér, riktlinjer för samprofilering, hantering av grafiska element och mallar för nyhetsbrev. Allt i nära samarbete med MSI.

MSI-manual-2-960-kolossal-se