Kolossal AB

MSI – Mötesplats Social Innovation/ Alla jobb för MSI – Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är ett nationellt kunskapscentrum för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Samhällsförändrare – förena er

Social Innovation Summit i Malmö har blivit Sveriges största, årliga mötesplats för social innovation. På konferensen som arrangeras av MSI samlas alla som får social innovation att hända för att hitta nya, innovativa lösningar på vår tids mest angelägna samhällsutmaningar. Vi har sedan starten stått för den visuella inramningen.

Utmaning

Social innovation är högaktuellt för alla sektorer. Det innebär att målgruppen omfattar allt från entreprenörer, näringsliv och investerare till beslutsfattare och politiker. En av utmaningarna var därför att förmedla både affärsnytta och samhällsnytta på ett sätt som kunde locka alla delar av målgruppen. Vi behövde också förhålla oss till hur mycket det visuella uttrycket skulle präglas av arrangörens uttryck.

Lösning

Vi ville hjälpa till att få social innovation att kännas angeläget, tillgängligt och inspirerande för en bred målgrupp. Men de verkliga inspirationsbärarna i kommunikationen var konferensens inspirerande ämnen och talare. Med utgångspunkt i MSI:s grafiska profil tog vi därför fram ett delvis eget visuellt koncept som skulle kunna signalera energi och möten, och samtidigt ge en lugn inramning till innehållet.