Kolossal AB

När fyra blir en

InnovationSkane-affischer-kolossal-se

Bakgrund och uppdrag

Fyra Region Skåne-ägda bolag som alla jobbade med innovationsfrågor skulle slås ihop till ett och bli Innovation Skåne. Vi tog fram identiteten för det nya bolaget och strategiska riktlinjer för hantering av undervarumärken.

Utmaning

De fyra verksamheterna var ganska olika och önskemål fanns om att ta behålla viss igenkänning från ett av bolagen. Samtidigt skulle det nya varumärket ha en tydligare koppling till Region Skåne. I och med sammanslagningen ville man också positionera sig som den ledande aktören på den något överbefolkade innovationsarenan.

Lösning

Släktskapet med Region Skåne manifesteras i typografi och delvis genom färgerna. Vi använder grafiska element, raster och bakgrundsmönster som uttryck för rörelse och pågående/ofärdig process. Vi tog även fram ett ikonliknande illustrationsmanér utifrån samma principer och ett bildmanér för att lyfta fram innovatörer och innovationer på ett bra sätt i kommunikationen.

InnovationSkane-logo-kolossal-se

InnovationSkane-visitkort-kolossal-se

InnovationSkane-grafik-kolossal-se

 

 

Spara