Kolossal AB

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns är en statlig myndighet, vars främsta uppgift är att förse oss svenskar med tillförlitlig statistik om Sverige för beslutsfattande, debatt och forskning.

1