Kolossal AB

Statistiska centralbyråns är en statlig myndighet, vars främsta uppgift är att förse oss svenskar med tillförlitlig statistik om Sverige för beslutsfattande, debatt och forskning.

Hej statistik!

SCB-Sverige-i-siffror-utstallning-kolossal-se8

Tillförlitlig statistik är ett viktigt verktyg för att förstå samhället. Statistiska centralbyråns uppdrag är att göra statistik om Sverige tillgänglig för alla svenskar. Sedan 1914 har man gjort tegelstenen Statistisk Årsbok, en årlig sammanställning av bilden av Sverige. 2014 skulle bli årsbokens 100e och sista år. För att bättre möta dagens förutsättningar beslutade man att istället lansera Sverige i siffror – en ny digital plattform med statistik för unga och ovana användare. Statistiken på Sverige i siffror är ett urval baserat på läroplanen i samhällskunskap och på de vanligaste frågorna kring SCBs statistik från allmänheten. Kolossal fick uppdraget att ta fram ett visuellt koncept för Sverige i siffror.

Konceptet skulle baseras på SCBs befintliga grafiska profil men utvecklas för att bättre tilltala unga och ovana användare av statistik. Med den breda målgruppen och de varierande behoven av att både kunna väcka intresse och samtidigt förmedla detaljerad information på ett tillgängligt sätt, behövdes ett flexibelt uttryck som kan anpassas efter målgrupp och sammanhang. Vi ville att statistiken och budskapen skulle kännas angelägna och kunna vara visuellt starka utan andra dekorativa element. Därför adderade vi bland annat ett uttrycksfullare typsnitt, samt ett raster som ger mer liv åt SCBs färger. Vi jobbar också med budskap som förmedlar den demokratiska aspekten i att alla kan granska påståenden och basera sina åsikter på trovärdiga fakta om verkligheten.

SCB-affischer-kolossal-se

SCB-Sverige-i-siffror-utstallning-kolossal-se10

SCB-Sverige-i-siffror-utstallning-kolossal-se11

SCB-affischer-2-kolossal-se

SCB-pins-kolossal-se

SCB-allt-2-kolossal-se

SCB-Sverige-i-siffror-utstallning-kolossal-se6

SCB-skolforum

SCB-Sverige-i-siffror-utstallning-kolossal-se2

SCB-Sverige-i-siffror-3-kolossal-se

Spara