Kolossal AB

Trans Europe Halles

Trans Europe Halles är ett nätverk bestående av oberoende kulturella verksamheter från hela Europa. Det är ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och en kanal för att förmedla vikten av oberoende kultur.

1