Kolossal AB

Trans Europe Halles är ett nätverk bestående av oberoende kulturella verksamheter från hela Europa. Det är ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och en kanal för att förmedla vikten av oberoende kultur.

Visuellt lyft för kulturellt nätverk

Trans-europe-halles-profil-©kolossal.se

Trans Europe Halles medlemmar är kulturella center som bland annat har det gemensamt att de håller till i gamla övergivna industrilokaler. De finns över hela Europa och har ofta väldigt spännande verksamheter.

Detta ville vi skulle förmedlas på ett bättre sätt när vi fick uppdraget att se över identiteten och webben åt dem. Vi justerade logotypen och typsnitten, samt tog fram grafik som hjälper till att illustrera nätverket, utan att det behöver beskrivas i ord.

Tanken med det var också att det skulle kunna kombineras med bilder, vilket vi ville jobba mycket mer med än man tidigare gjort. Det fanns en outnyttjad guldgruva med bilder från medlemmarnas verksamheter.

WEBB

Gamla webben hade ganska många år på nacken och förmedlade inte alls den kreativitet och kulturella energi som finns i verksamheten. Den hade väldigt mycket innehåll som nästan uteslutande presenterades i textform.

Därför var vår huvudsakliga insats att se över strukturen och presentera innehåll i mindre portioner och mer varierande format, samt att applicera den uppdaterade identiteten på webben. Efter avslutad designfas lämnade vi över till INKA som programmerat sajten. Se den nya sajten på teh.net

Trans-europe-halles-webbdesign-©kolossal.se