Kolossal AB

Lunds Konsthall vill vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Här finns utställningar och andra evenemang av hög internationell och professionell klass med konst från såväl den egna regionen som övriga världen.

Se konsten

Se-konsten-lund-kolossal-se

Lunds Konsthall ville synliggöra den offentliga konsten i Lund och för detta tog vi fram konceptet Se konsten. Utställningen blev en av de mest besökta utställningarna i konsthallens historia.

Se-konsten-lund-publ-kolossal-se

Se-konsten-lund-publ-2-kolossal-se

Se-konsten-lund-affischer-kolossal-se