Kolossal AB

The Creative Plot

The Creative Plot är en plattform, ett paraplyprojekt, ett initiativ, en idéfabrik, en inkubator och mycket mer. En ny kreativ hub i Lund där den kreativa sektorn utvecklar starka idéer tillsammans med akademi och näringsliv.

1