Kolossal AB

En lite jobbigare julkalender

NavigatorCentrumTrelleborg-webb-2-kolossal

Digital kalender öppnade för unga jobb

Navigatorcentrum i Trelleborg jobbar för att få ut fler unga Trelleborgare i arbete. En viktig del av deras arbete handlar om att skapa möten och mötesplatser mellan arbetssökande och arbetsgivare. Därför hjälpte vi Navigatorcentrum att ta fram en digital julkalender för att skapa en digital mötesplats på plattformar där målgrupperna redan finns.

Den digitala julkalendern gav unga jobbsökande möjlighet att synas och lokala företag möjlighet att hitta nya talanger. Till kalendern tog vi fram ett grafiskt koncept inspirerat av ett juligt Trelleborg och hjälpte till med allt från koncept till klippning av luckornas presentationsfilmer. Alla luckor kunde delas i sociala medier för att öka spridningen.

NavigatorCentrumTrelleborg-detalj-kolossal

NavigatorCentrumTrelleborg-detalj-2-kolossal

NavigatorCentrumTrelleborg-webb-4-kolossal