Kolossal AB

Think Link

Trelleborg-thinklink-flyer-©kolossal.se

En ung tankesmedja i Trelleborg

LinkTRBG är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden och som ligger under Navigatorcentrum, Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg. Projektet startade med sina första deltagare i januari 2012. Till och med 2013 kommer LinkTRBG arbeta med unga som står utan jobb och skola för att hitta nya vägar att närma sig arbetsmarknaden. Och vi på Kolossal hjälper till med kommunikationen.

Efter att projektet varit igång ett tag, ville  vi öka intresset för projektet hos både deltagare och samarbetspartners. Därför kom vi fram till att i en kampanj lansera projektet och deltagarna som en unga tankesmedja, Think Link – en resurs för beslutsfattare och en röst för unga i Trelleborg. På så sätt kunde vi koppla projektet till större aktuella frågor. Tonen i kampanjen är engagerad och seriös. Vi visar självförtroende och charm med en valkampanjsliknande estetik.

Trelleborg-thinklink-flyer2-©kolossal.se

Trelleborg-thinklink-buss-©kolossal.se