Kolossal AB

Utbildning och arbete åt unga Malmöbor

Vi har fått i uppdrag av Cronström Olander att ta fram koncept och kommunikation för Malmö Stads storsatsning på ungas vägval efter gymnasiet. Håll utkik på gator och torg i oktober.