Kolossal AB

Kolossal är en strategisk designbyrå. Vi hjälper våra uppdragsgivare att arbeta medvetet och långsiktigt med hur de uppfattas, genom att kombinera strategi, kreativitet och design. Alltid med hjärta, själ och ett starkt uttryck.

7