Etikett: print

Det går inte att ta på. Men det känns.

Malmöfestivalen som funnits sedan 1985 är Sveriges äldsta stadsfestival och en fest för hela Malmö. Vi fick i uppdrag att ta fram det visuella konceptet som skulle lyfta årets festival 2017.

Eftersom Malmöfestivalen har en bred målgrupp, så vi tog fram korta, slagkraftiga budskap och design som kommunicerar enkelt och direkt.

Med 2017 års koncept ville vi lyfta fram de förväntningar och den stämning som är förknippad med festivalen. Det som inte går att se, men som känns. Peppen, brokigheten och kärleken. Det som ligger i luften.

Det nya leendets identitet

Dentinor är ett av Norges ledande dentallaboratorium. Med sitt hightech-lab levererar de implantat och andra avancerade tandtekniska lösningar åt tandvården. Dentinor har även lanserat den egna produkten Dentialign, som lite förenklat kan beskrivas som den nya tidens tandställning.

Med lång erfarenhet av dentalbranschen fick vi i uppdrag att skapa Dentinors nya visuella identitet som lanserades under mitten av 2017. Identitetens krona är ett starkt ordmärke, men flera andra komponenter är minst lika viktiga. Den djärva färgskalan spelar till exempel en nyckelroll. Tillsammans med en modig typografi skapar färgerna en inramning och ett fokus som präglar hela identiteten.

Förutom själva identiteten har vi hjälpt Dentinor att ta fram trycksaker, skyltning, mässmontrar och annat kommunikationsmaterial.

Ett ständigt ungt universitet

2018 var ett blev den 20 år gamla högskolan Sveriges yngsta universitet. I samband med Malmö högskolas omvandling till universitet 2018 och 20 års-jubileum, fick vi uppdraget att tillsammans med kommunikationsbyrå Länge Leve, utveckla varumärket och den grafiska profilen.

Bakgrund och utmaning

Malmö högskola är ett ungt lärosäte som har haft stor betydelse för utvecklingen av den tidigare arbetarstaden Malmös varumärke. Högskolan har stått för nytänkande, mod och innovation och närhet till verkliga utmaningar i det omgivande samhället. Dessa värden var, och är, fortfarande centrala för varumärket. Men för det blivande universitetet var det också viktigt att förmedla att man nu skulle bli tyngre på forskning, modernare, urbanare och mer internationellt. Det fanns också ett behov av en bredare visuell verktygslåda som bättre skulle kunna särskilja högskolan och möta mångfalden av behov som finns i verksamheten.

Lösning

Högskolan hade få bärande identitetselement. Utvecklingen av profilen gav oss en möjlighet att skapa en ny stark, dynamisk lösning som kommunicerar det nya universitetet som ett modernt, engagerat och professionellt lärosäte. Resultatet blev ett manér som tar plats med fler element och variationsmöjligheter. Som kan kännas ungt och färgstarkt eller imponerande akademiskt beroende på sammanhang. Alltid utan att tappa udd, trovärdighet eller igenkänning. En passande lösning för ett ungt universitet mitt i samhället och mitt i en stad med stark karaktär.

Sveriges roligaste festival

Lunds humorfestival startades 2010 med ambitionen att skapa en generös, hjärtlig och livfull mötesplats kring humor för både publik och artister. Festivalen är den största i sitt slag i Norden. Vi har arbetat med festivalen sedan starten och vi är med hela vägen från strategi och planering till genomförande och uppföljning av samtliga kommunikationsaktiviteter under året.

Uppdraget var från början att ta fram en visuell identitet som vi sedan förnyat och vidareutvecklat inför varje ny festival. De bärande delarna i vårt visuella koncept blev ett småtokigt egenritat typsnitt och en stark gul färg. Vi ville få fram det roliga med enkla medel och skapa lite ”varning för humor”-känsla. Men framför allt ville vi skala ner allting, sätta fokus på artisterna och hitta en tydlighet som kunde signalera att festivalen var i stan.

Kära återseenden och nya förälskelser

Till 2018 års Malmöfestival fick vi i uppdrag att uppdatera konceptet vi tog fram till föregående års festival. Det gjorde vi bland annat med en ny festlig färgskala och budskap som lyfte utbudet på ett nygammalt sätt. På en festival som funnits sedan 1984 har många skaffat sig sina favoriterpunkter i programmet. Det är såklart kul. Men vi ville uppmuntra dig att utforska något nytt i programmet också. Det kan vara lite läskigt i början. Men alla klassiker har en gång varit nyheter.

Ett ungt perspektiv

BUFF är en internationell festival som har funnits ända sedan 1984. När vi började arbeta tillsammans med BUFF år 2015 låg den kommunikativa utmaningen i att öka antalet besökare genom att bredda målgruppen, utan att förlora i kvalitet och trovärdighet.

Vi har hjälpt BUFF att ompositionera sig från att prata om film för barn och unga till att prata om berättelser ur ett ungt perspektiv. Ungas perspektiv är relevanta och intressanta även för vuxna. Utbudet av sådan film är naturligtvis mycket begränsat på våra biografer och det som finns är i princip enbart amerikansk animerad storfilm. BUFF visar däremot kvalitetsfilm av olika slag från hela världen – alltså en internationell festival med ung film i världsklass.

Ett ungt perspektiv innebär stormande känslor. Det visuella konceptet förmedlar detta genom klotter och drömska former tillsammans med bildmaterial från filmerna.

Statistik för alla

Statistiska centralbyråns uppdrag är att göra statistik om Sverige tillgänglig för alla svenskar. Sedan 1914 har man gjort tegelstenen Statistisk Årsbok, en årlig sammanställning av bilden av Sverige. 2014 skulle bli årsbokens 100e och sista år. För att bättre möta dagens förutsättningar beslutade man att istället lansera Sverige i siffror – en ny digital plattform med statistik för unga och ovana användare.

Kolossal fick uppdraget att ta fram ett visuellt koncept för Sverige i siffror. Konceptet skulle baseras på SCBs befintliga grafiska profil men utvecklas för att bättre tilltala unga och ovana användare av statistik. Inom ramen för konceptet behövde vi både verktyg för att snabbt väcka intresse och för att kunna förmedla detaljerad information på ett tillgängligt sätt. Därför tog vi fram budskap som lyfte statistikens betydelse för demokratin och för dig. Till det utvecklade vi ett visuellt koncept som lät oss sätta fokus på statistik och budskap utan andra dekorativa element. Vi adderade bland annat ett uttrycksfullare typsnitt, samt ett raster som gav mer liv åt profilfärgerna.

Samtidskonst für alle

IKEA ville genom sitt initiativ IKEA Art Event göra internationell samtidskonst tillgängligt för fler. Man gav därför ut limited edition-kollektioner inom olika konstarter. Vi fick i uppdrag att ta fram ett visuellt koncept för det magasin som användes för att lansera foto-kollektionen med 11 verk av 11 heta fotografer från hela världen. Konstnärerna och deras verk skulle så klart stå i centrum, så vi behövde hitta en subtil inramning som även gick att applicera på allt från rörligt material till butikskommunikation.

Vårt koncept baserades på fotoreferenser som – skärpedjup, fokus, sökare och text från råfilmsnegativ. Vi valde också att låta IKEAs hustypsnitt Verdana stå i centrum, men vi anpassade det till sammanhanget. Tanken var att man även i kommande kollektioner inom Art Event skulle kunna leka med Verdanan och låta den influeras av konstformen. I magasinet använde vi även ett transparent papper som refererar till fotoböcker.

En bok som kan förändra Sverige

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Med satsningen ”100 sociala innovationer” vill de lyfta fram goda exempel med potential att lösa samhällsutmaningar och förändra Sverige. Kolossal fick uppdraget att formge boken som skulle lanseras på Social Innovation Summit 2017 – en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation.

Vi ville att boken skulle spegla en process – innovation under utveckling. Vi ville också hitta en lösning som både skulle kunna ge variation och en sammanhållen helhet. Därför byggde vi vår designlösning på två huvudingredienser – en grid med en stark färg. De två ingredienserna fick också representera den ordning och det mod som ligger bakom att innovationer växer fram.

Foto: Apelöga

Forskning till folket

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Deras vision är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. 2016 skulle Folkuniversitetet lansera ett nytt format för att förmedla forskningsinformation. Ambitionen var att paketera forskning i form av upplevelser som befinner sig mellan kunskap och kultur. Vårt uppdrag – att ta fram ett namn och kommunikativt koncept för att lansera och marknadsföra satsningen.

Vi ville få forskningskommunikation att verka roligt istället för svårt och otillgängligt. Därför behövde vi hitta ett uttryck som skulle kunna väcka nyfikenhet och förmedla den lekfullhet och kreativitet som finns i satsningen, utan att det skulle bli barnsligt. Det behövdes en visuell hierarki mellan avsändare, koncept och enskilda evenemang. Och vi behövde kunna förmedla mycket information på flera olika nivåer utan att det skulle bli rörigt.

Vår lösning byggde på en levande ram som både är bärare av information och illustrationer relaterade till olika ämnen. Vi tog också fram ett bildmanér för att kunna lyfta fram forskarna på ett intressant sätt. Ja, och så har vi jobbat med de grundläggande budskapen. Och namnet.

hej@kolossal.seStora Varvsgatan 6A, 211 19 MalmöKungsgatan 4, 223 50 LundFölj oss på Facebook och Instagram